Uwarunkowania przestrzenne inwestycji - Bytów

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

 

STUDIUM

Załączniki graficzne dostępne są w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie

 

 
 
PLANY MIEJSCOWE
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „GDAŃSKA”.
Uchwała NR XXIV199/97 z 23 kwietnia 1997 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytowa dotycząca trasy gazociągu Bytów – Słupsk – Wierszyno – Redzikowo.
Uchwała Nr XXXII/247/98 z 28 kwietnia 1998 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dotycząca trasy gazociągu Bytów – Słupsk – Wierszyno – Redzikowo.
Uchwała Nr XXXIV/269/98 z 5 czerwca 1998 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów dla działek nr: 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, części dz. 129/3 i 150/2 przy ul. Mierosławskiego w Bytowie.
Uchwała Nr XII/107/99 z 15 października 1999 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
  
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa
Uchwała Nr XIII/116/99 z 26 listopada 1999 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla obszaru działek oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami 196, 353 i 295/2P w Pomysku Małym, dz.49 w Niezabyszewie i dz.196 w Ząbinowicach.
Uchwała Nr XXXVI/273/01 z 19 grudnia 2001 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla działek oznaczonych wg    ewidencji gruntów numerami 73 i 74/4 w Mądrzechowie.
Uchwała Nr XL/293/02 z 4 kwietnia 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla działki nr 60/3 w Mądrzechowie.
Uchwała Nr XLII/302/02 z 12 czerwca 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla działek znaczonych wg   ewidencji gruntów numerami 37/1, 37/4, 38, 39, 42/1, 49, 50, 51, i 232 w Mądrzechowie.
Uchwała Nr XLIV/310/02 z 10 lipca 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy równowagi przyrodniczo - krajobrazowej jeziora Jeleń.
Uchwała Nr XLV/314/02 z 17 lipca 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa dla działek oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami 131 i części działek nr 132/4, 133 i 100/10 przy ul. Derdowskiego Bytowie.
Uchwała nr Nr XLV/314/02 z 17 lipca 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla działek oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami 4 /1, 4/14, 14 i części 10 w Mądrzechowie.
Uchwała Nr XLVI 319/02 z 28 sierpnia 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla strefy równowagi przyrodniczo - krajobrazowej zespołu jezior Płoczyca – Boruja Mała – Boruja Duża.
Uchwała Nr XLVIII/330/02 z 9 października 2002 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla działki oznaczonej wg ewidencji gruntów numerem 362 w Niezabyszewie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów dla działek oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami 140/1,140/2, 141 w obrębie 101 przy ul. Mierosławskiego w Bytowie.
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy równowagi przyrodniczo krajobrazowej jeziora Jeleń dla części działki nr 173/12 w Pomysku Wielkim w obszarze oznaczonym symbolem 82UT.
Uchwała Nr XXXI/242/2009 z 28 stycznia 2009 r.
Uchwała nie jest dostępna w wersji cyfrowej, wersję analogową można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bytowie. 
 
 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa w obszarach oznaczonych symbolami: 13M, UC, 20 UC, UK, S, M, 22M, UC, 44 M, UC, 69 M, UC i 128 KL.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Przy Lesie” w Bytowie.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Styp - Rekowskiego a Mierosławskiego z połączeniem komunikacyjnym do ulicy Księdza Domańskiego w Bytowie.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sierzno w gminie Bytów „ UROCZNE”.